Ultrasound ebook cover Farsiسونوگرافی در زنان و مامایی: رویکرد عملی، کتاب الکترونیک متن باز و رایگانی است که به  صورت مفهومی به مرور اصول سونوگرافی زنان و مامایی می پردازد. این کتاب توسط دکتر آلفرد ابوحمد، یکی از متخصصین شناخته شده در ‌سطح جهان در زمینه سونوگرافی زنان و مامایی، و با همکاری دکتر ربیح چاوئی، فیلیپ جینتی و داریو پالادینی، که دارای دانش و تجربه فراوانی در ین زمینه هستند، نگاشته شده است.

این کتاب سرشار از تصاویر مفهومی، جداول و کلیپ هاست. نکات کلیدی که نگترندگان به صورت روزمره از آن استفاده می کنند و طی تجربه سالیان طولانی به دست آمده است، در این کتاب گنجانده شده است. این کتاب الکترونیک شامل نکاتی عملی در زمینه سونوگرافی زنان و مامایی، از جمله جزئیاتی از قبیل چگونگی نگه داشتن و جایابی ترانسدوسر، چگونگی کار با تجهیزات الکترونیکی موجود و چگونگی تشخیص ناهنجاری های پیچیده زنان و مامایی می باشد.

ما معتقدیم که این کتاب کتاب الکترونیک رایگان مبانی پایه آموزش سونوگرافی زنان و مامایی را  فراهم می آورد و از این رو دانلود آن به تمامی افرادی که به تصویربرداری سونوگرافیک مشغول هستند توصیه می گردد. ترجمه این کتاب به سایر زبان ها نیز در معرض انتشار است.