Ultrazvuk v porodnictví a gynekologii: praktický přístup je volně přístupná e-kniha , která poskytuje přehledný souhrn použití ultrazvukového vyšetření v porodnictví a gynekologii. Šéfeditorem tohoto díla je Dr. Alfred Abuhamad, mezinárodně uznávaný odborník na vyšetření ultrazvukem. Mezi spoluautory patří Dr. Rabih Chaoui, Dr. Philippe Jeanty a Dr. Dario Paladini, odborníci s hlubokou znalostí této specializace považovaní za velikány práce s ultrazvukovým zobrazením.

E-kniha je vybavena grafy, tabulkami a ukázkami s podrobným popisem. Autoři ji doplnili různými doporučeními, jež získali na základě každodenní lékařské praxe a zkušeností s ultrazvukovým vyšetřením. Čtenáři tu najdou podrobné informace o praktických stránkách vyšetření ultrazvukem v porodnictví a gynekologii spolu s technickými radami, jež se týkají správného držení a orientace sondy, práce s ultrazvukovým přístrojem a diagnostiky závažných porodnických a gynekologických anomálií .

Věříme, že tato volně přístupná e-kniha se stane základem pro školení lékařů v oblasti použití ultrazvuku v porodnictví a gynekologii. Měl by si ji stáhnout každý, kdo provádí diagnostiku pomocí ultrazvukového zobrazení. Brzy budou k dispozici překlady této publikace do různých jazyků.